No3157嫩模夏西CiCi健身房主题粉色紧身裤秀魔鬼身材浑圆翘臀诱惑写真63P夏西CiCi秀人网

No3157嫩模夏西CiCi健身房主题粉色紧身裤秀魔鬼身材浑圆翘臀诱惑写真63P夏西CiCi秀人网

而汗后之恶寒,与未汗之恶寒亦殊。 今饮水多,而胃阳不充,即使小便利,亦必停中焦,而为心下悸。

卫为表阳,风属阳邪,风邪中人,则卫受之,从其类也。结胸从胸上,满□项强,如柔痉状,则其热甚于上者,治上宜缓攻之,以大陷胸丸直攻胸肺之邪。

今人多以小陷胸汤治大结胸证,皆致不救,遂诿结胸为不可治之证。又曰:厥阴条中有伤寒,脉滑而厥者,里有热也,白虎汤主之,可证此条之非里有寒矣。

生姜之辛,佐桂枝以解表;大枣之甘,佐芍药以和中。如胁下痛,往来潮热,日脯潮热,须用柴胡。

伤寒三日,未经汗、吐、下,亡血也,脉浮数而微,病人热减身和,此谓欲解;解以夜半者,阳病至阴时则和也。此为脉病皆实,故以大陷胸汤主之也。

而胆在肝短叶之间。若渴欲饮水而不腹痛,则不须调太阴里,而仍当调太阳府矣,<目录>卷一\辨太阳病脉证并治上篇右一味,为散,沸汤和一钱匕服,汤用五合。

Leave a Reply