No4260模特凯竹姐姐剧情主题私房脱黑色吊裙露紫色情趣内衣诱惑写真39P凯竹姐姐秀人网

No4260模特凯竹姐姐剧情主题私房脱黑色吊裙露紫色情趣内衣诱惑写真39P凯竹姐姐秀人网

 厥阴阳邪消渴者,白虎加人参汤;厥阴阴邪,转属阳明,渴欲饮水者,少少与之则愈。 经曰:形不足者,温之以气;精不足者,补之以味。

 汗之病不愈者,何也? 盖以人之形有厚薄,气有盛衰,藏有寒热,所受之邪,每从其人之藏气而化,故生病各异也。

伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。故惟主以真武汤,温寒以制水也。

沈明宗曰:此汗多胃燥,非同实治也。白通四证,附子皆生用,惟真武一证熟用者,盖附子生用则温经散寒,炮熟则温中去饮。

方有执曰:厥五日,热亦五日,阴阳胜复无偏也,当复厥不厥,阳气胜也。观此知仲景虑误下之助阴,甚于虑误下之亡阴矣。

 浮大弦皆见于关上,知三阳之热邪,皆聚于阳明也。程应旄曰:脉滑而厥,乃阳实拒阴之厥,白虎汤凉能清里,而辛可解表。

Leave a Reply