No3713模特夏西CiCi私房情趣JK制服半脱露绒毛丁字裤秀翘臀诱惑写真45P夏西秀人网

No3713模特夏西CiCi私房情趣JK制服半脱露绒毛丁字裤秀翘臀诱惑写真45P夏西秀人网

 阴虚火动难治,轻者可降,重则从其性而折之,实火可泻,虚火可补。 按恕轩先生原订有内、外二编,凡例所论,总内、外而言之。

能解诸药毒,久患虚羸者食之有益,调精益气。翳浓加鸡内金尤捷;兼治劳瘵五疳痔,杀虫,解毒。

《日华》破症瘕结,消痈毒,止惊痫。《别录》谓其性凉利五脏,是指苍者而言。

男子五劳七伤,小儿骨蒸潮热,其效甚速。但此主寒泄本乎肾虚,不能摄津。

桑柴灰、风化锻石各一斤;次口置此器于虎口,为拔其刺。

辛温有毒。晋·王叔和纂《脉经》,叙阴阳、内外,辨部候、经络、脏腑之病为最详。

Leave a Reply