Vol035女神私房薄纱情趣内衣秀完美身材60P杨晨晨画语界

Vol035女神私房薄纱情趣内衣秀完美身材60P杨晨晨画语界

先君尝云∶凡暑令吐泻,手足指热,作渴饮冷者,属阳症,宜清凉之剂;手足指冷,作渴饮热者,属阴症,宜温补之剂。 多泪羞明者,肝心积热也,用生犀散。

经所谓∶木太过曰发生,其动掉眩颠疾是也。  余以为肝木侮脾,用五味异功散加柴胡、钩藤钩而搐止,又用六君子汤,饮食渐进而痊。

 后复身黄吐舌,一小儿因乳母食郁而致饱胀咽酸,遍身皆黄,余以越鞠丸治其母,泻黄散治其子并愈。 一小儿患虚羸,耳出秽水,左手尺关,洪数而无力,余为清肝补肾,耳中虽愈,脉未全敛。

右寸关脉数而有力者,肺胃热也,犀角地黄汤;后用四物汤加参、苓、白术。 肝疟者,令人色苍苍然太息,其状若死者。

后复呕吐,另用克滞之剂,口渴饮汤,流涎不已,余谓胃气虚寒,不能摄涎也,一小儿七岁,呕吐不食,面白指冷,此胃气虚寒也,用理中汤;呕吐顿愈,又用六君子汤而痊。用补中益气汤调补脾肺,用六味地黄丸滋补肝肾而愈。

 热伤元气者,清燥汤。木得风则摇动,乃肝经火盛而生虚风也。

Leave a Reply