Vol396高挑美女葛征Model私房蒙面女郎主题情趣内衣惹火诱惑写真52P葛征尤蜜荟

Vol396高挑美女葛征Model私房蒙面女郎主题情趣内衣惹火诱惑写真52P葛征尤蜜荟

实未与人偕云雨,淫邪鬼祟暗戏人。每服一两,好酒调下,取醉,汗出至脚为度。

妇人忧思伤脾,又加郁怒伤肝,于是肝经之郁火内炽,下克脾土,脾土不能运化,致湿热之气蕴于带脉之间;而肝不藏血,亦渗于带脉之内,皆由脾气受伤,运化无力,湿热之气,随气下陷,同血俱下,所以似血非血之形象,现于其色也。治停水,怔忡,加槟榔、赤茯苓。

大病服一月,日浅者十日效。治饮酒伤胃,遂成吐血。

舒气散中用川芎,人参当归紫苏梗。咳嗽加知母、麦冬各八分。

一方治大便不通。化水种子巴戟天,白术茯苓共车前。

失血过多肾水涸,火既不生寒自现。 可不慎与!眉批∶凡血崩症,最宜绝欲避房,无奈少年人彼此贪欲,故服药往往不效。

Leave a Reply