real529是真的吗

real529是真的吗

 二便热结下不通,而反干乎上者,大黄、滑石等所必用也。如天热多汗,或阴分枯涸,则小便短少,短少则必黄,此为虚火,不得专用寒凉。

其人昏困一二日,频以冰水呷之,渐投乳酪芝麻饮,数日外,大啜饮食而愈。吐逆,二便不通,导气清利汤。

又属脾胃者,则饮食少,属他脏腑者,则饮食如常。胃气大健则浮肿消,勿误为水气。

按经言阴阳之邪,偏盛或俱盛,则其经脉不和,而见于人迎、寸口如此。螈,拘急也,,弛纵也。

外感以有咳嗽为轻,盖肺气虽郁,尚能通也,故鼻流清涕,鼻痒而嚏,喉痒而咳。此余邪匿而复发,必然之理,再少下之即愈,勿用大剂也。

凡见表里分传之证,务宜承气,里气一通,不待发散,多有自能汗解。凡虚劳之证,大抵心下引胁俱疼,盖滞气不散,新血不行也,尤宜用膏子加韭汁、桃仁泥。

Leave a Reply