henhengan

henhengan

又方∶煮大豆,令浓,多饮其汁。以大肠为体则以肺为大肠之用,而水谷所化之精微皆从肺经四布,俾传导之官得以扫清污秽。

 近隐处者,剪烧灰,以水和服。 又有阳症误服热药者,热极焦腐而至。

恶细辛,畏萆,杀雄黄毒。女以腹为阴,背为凡灸法当先发于上,然后灸下。

在里者,因阳明内实失下而致,必心腹胀满,治宜攻下。此皆余邪热毒不清,速宜消散,缓则肿溃矣,宜连翘败毒散。

 年六、十五、二十四、三十三、四十二、五十一、六十、六十九、七十八、八十七、九上神在天部,当于额上下行,在神庭。大抵结胸与痞,皆应下之,若表未解,不可攻之,仲景曰、当先解表,待表解乃可攻之,解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。

于酒服则不泥,其石药亦用细绢,筛如丸者。盖卫为阳,能护卫皮肤,肥实腠理,禁固津液不得妄泄。

Leave a Reply